Privacybeleid

Privacyverklaring versie mei 2018

Privacyverklaring terrasenbalkontegels.nl en TEB-Projecten

De verantwoordelijke voor het verwerken van uw persoonsgegevens is terrasenbalkontegels.nl, gevestigd aan Verdronkenoord 4, 1811BE Alkmaar, telefoonnummer: 0637150205 info@terrasenbalkontegels.nl, ingeschreven in het handelsregister onder KvK-nummer 62211676.

Wij leggen bij (potentiele) klanten de volgende persoonsgegevens vast: voornaam/voorletters, achternaam, adresgegevens, telefoonnummer en e-mailadres. Als u een aanvraagt indient voor een van van onze producten, hebben wij uw gegevens nodig om er voor te zorgen dat wij onze dienstverlening kunnen uitvoeren, producten kunnen afleveren en/of plaatsen alsmede de facturatie en betaling ervan te kunnen verzorgen.

Bij leveranciers leggen wij tevens het BTW-nummer en KvK-nummer vast.

terrasenbalkontegels.nl heeft passende maatregelen getroffen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of dat er aanwijzingen zijn van misbruik, dan verzoeken wij u dat zo snel als mogelijk aan ons door te geven.

terrasenbalkontegels.nl deelt uw gegevens alleen om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Denk hierbij aan een accountantskantoor.
terrasenbalkontegels.nl blijft hierbij verantwoordelijk voor deze verwerking en wij zorgen ervoor dat de beveiliging van deze partijen van een zelfde beveiligingsniveau en vertrouwelijkheid zijn.

terrasenbalkontegels.nl bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan wettelijk noodzakelijk is. Aansluitend aan deze wettelijke periode worden uw gegevens vernietigd.

U heeft het recht uw persoonsgegevens in te zien, gecorrigeerd of verwijderd te zien worden. Een verzoek tot inzage kunt u, evenals een verzoek tot correctie of verwijdering via e-mail
( info@ terrasenbalkontegels.nl) of per post ( Verdronkenoord 4, 1811BE Alkmaar) aanvragen. Daarnaast heeft u het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens

www.autoriteitpersoonsgegevens.nl, postbus 93374 2509 AJ Den Haag), indien u van mening bent dat terrasenbalkontegels.nl niet op de juiste wijze omgaat met uw persoonsgegevens.

Privacyverklaring terrasenbalkontegels.nl en TEB-projecten, versie mei 2018

Verified by MonsterInsights